• BizPro ศูนย์รวมการสนับสนุน SMEs
   
  พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์สถานะ และการให้คำปรึกษาด้านการจัดหาเงินทุน
  และนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการ SMEs ครบวงจร
  2
  0
  0
  0

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ BizPro

เข้าสู่ระบบ

ให้ข้อมูลเบื้องต้น

 

การจัดลำดับความเหมาะสมของบริการสนับสนุน

 

ลักษณะธุรกิจ
ประสบการณ์ธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
พื้นที่
ความสนใจ

 

 

 

 

 

อัพเดต

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ