บริการในหมวด การตลาด

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเอกสารส่งออกและให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ...

เข้าชม 293 ครั้ง

 

บริการด้านการจัดงาน special event

สาขาโรงแรมและอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริษัท "event station" อย่างเป็นทางการ ...

เข้าชม 293 ครั้ง

 

บริการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

บริการอบรมเทคนิคในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ...

เข้าชม 294 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

บริการอบรมเพื่อให้ผู้ประกาอบการ สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและรับได้อย่างเหมาะสม ...

เข้าชม 294 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการฝึกอบรบทางทฤษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการจริง โดยวิทยากร ที่ปรึกษา ...

เข้าชม 294 ครั้ง

 

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)

จาก Thailand'S Brand พัฒนาสู่ Thailand Trust Mark เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ...

เข้าชม 294 ครั้ง