บริการในหมวด เทคโนโลยี

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 296 ครั้ง

 

บริการทางด้านให้คำแนะนำทางวิชาการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะทางทางด้าน การผลิตยาง เครื่องจักร

เข้าชม 298 ครั้ง

 

บริการค้นแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation Idea)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัฒฑ์ใหม่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก นั่นคือ วิเคราะห์เพื่อกำหนดสินค้า, ออกแบบและพัฒนาสินค้า ...

เข้าชม 298 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีปัญหา โดยเฉพาะด้านการผลิตสมุนไพร และ เครื่องสำอาง และ ...

เข้าชม 299 ครั้ง

 

ที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของวัสดุและกระบวนการผลิต

วิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาของวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องพลังงานและสาธารณูปโภค,ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิก

เข้าชม 299 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาระบบ IT การออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงาน ...

เข้าชม 299 ครั้ง