บริการในหมวด เทคโนโลยี

บริการด้านการวิจัย ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัย ค้นคว้า

เข้าชม 392 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม และสัมมนา ด้านเทคโนโลยีและนโยบายในกิจการโทรคมนาคม และการดำเนินธุรกิจกับประเทศเยอรมนี

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเฉพาะทาง ...

เข้าชม 392 ครั้ง

 

บริการงานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา-สมุนไพร, งาน Method Validation

QTS Consultant เป็นองค์กรที่ปรึกษาที่จัดตั้งและดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตยาของหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ...

เข้าชม 392 ครั้ง

 

บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริการครบวงจร ในการพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ระบบลำเลียง ขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ conveyors, Pick and Place robot, ...

เข้าชม 392 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีปัญหา โดยเฉพาะด้านการผลิตสมุนไพร และ เครื่องสำอาง และ ...

เข้าชม 393 ครั้ง

 

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 393 ครั้ง