บริการในหมวด เทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์

ให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านเครื่องมือแพทย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 239 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม และสัมมนา ด้านเทคโนโลยีและนโยบายในกิจการโทรคมนาคม และการดำเนินธุรกิจกับประเทศเยอรมนี

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเฉพาะทาง ...

เข้าชม 239 ครั้ง

 

งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

งานออกแบบที่ศูนย์ให้บริการ เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเคริ่องดื่ม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วางระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วย PLC (Programmable Logic ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการคำปรึกษาทางด้านพลังงาน และการถ่ายเทความร้อน

ผู้ให้ บริการ แบบด้านการปรึกษาทางด้าน วิศวกรรม ทางด้าน 1. ระบบการเผาไหม้ 2. ระบบ Automation ของเครื่องจักร ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิด

ให้คำปรึกษา พัฒนา ตั้งสูตร สารสกัดสมุนไพร ยา เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ที่มีคุณภาพ ...

เข้าชม 240 ครั้ง