บริการในหมวด เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์" ที่ทำจากพลาสติกและ/หรือยาง เป็นส่วนประกอบ ...

เข้าชม 434 ครั้ง

 

บริการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษา / จัดหา / ออกแบบ / สร้าง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ / ...

เข้าชม 435 ครั้ง

 

เข้าชม 435 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

บริการให้คำปรึกษาด้าน การอนุรักษ์ และพลังงานทดแทน - มีผลงานในด้านการสอน วิจัย ...

เข้าชม 435 ครั้ง

 

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 436 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาระบบ IT การออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงาน ...

เข้าชม 436 ครั้ง