บริการในหมวด เทคโนโลยี

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร

ช่วยผู้ประกอบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์" ที่ทำจากพลาสติกและ/หรือยาง เป็นส่วนประกอบ ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรศ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง

เข้าชม 263 ครั้ง

 

บริการรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริม

รับบริการรับจ้างผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกกลุ่มประเภท โดยรับจ้างตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ...

เข้าชม 263 ครั้ง

 

บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางธรรมชาติ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

เข้าชม 263 ครั้ง