บริการในหมวด การบริหาร

การพัฒนาธุรกิจ

ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เข้าชม 370 ครั้ง

 

ระบบธุรกิจอัฉริยะ (ERP, BI)

ให้บริการในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Modern Automation Manufacturing) ...

เข้าชม 371 ครั้ง

 

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 371 ครั้ง

 

บริการค้นหาและสร้างแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Identification and Management)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาด, การขาย, การผลิตและการบริการ, บัญชี, การเงิน, บุคคล, ธุรกรรม, ...

เข้าชม 371 ครั้ง

 

บริการปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยข้อมูล

- ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ ร่วมจัดทำเอกสาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ - ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาองค์กร ...

เข้าชม 372 ครั้ง

 

เข้าชม 372 ครั้ง