บริการในหมวด การบริหาร

พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เข้าชม 322 ครั้ง

 

ห้องปฏิบัติการกลาง (กรุงเทพฯ)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, ...

เข้าชม 324 ครั้ง

 

บริการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SME ด้วย IT และการตลาด

1.ให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ IT กับองค์กร 2.ให้เช่า โปรแกรมบริหารจัดการ ...

เข้าชม 324 ครั้ง

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้บริการสนัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

เข้าชม 324 ครั้ง

 

เข้าชม 325 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาองค์กรก้าวกระโดด

วางแผนกลยุทธ์ โครงการบริหารผลงาน โครงพัฒนาองค์กร

เข้าชม 325 ครั้ง