บริการในหมวด การบริหาร

พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เข้าชม 306 ครั้ง

 

บริการจัดทำGMP HACCP ระบบบำบัดน้ำผเสีย

จัดทำ GMP HACCP พัฒนากระบวนการผลิตอาหาร การหาอายุการเก็บ

เข้าชม 306 ครั้ง

 

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMES-BUDSY

บริการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ชูนวัตกรรม สร้างเครือข่าย ตอบโจทย์สู่อาเชียน เพื่อการขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลง สู่การเติบโต ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการประเมินศักยภาพองค์กร

บริการพัฒนาพื้นฐานธุรกิจโดยการ บริการตรวจวัดสุขภาวะพนักงาน บริการตรวจประเมินศักยภาพการทำงานของพนักงาน เช่น ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร

* บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ทางเคมี เช่น งานตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไป งานตรวจวิเคราะห์วิตามิน ...

เข้าชม 308 ครั้ง