ให้บริการด้านการตลาด ด้วย Bizpro

บริษัท บิสสิเนส โปร อินโนเวชั่น จำกัด

501 ครั้ง

Facebook Share
501 คน
4 คน
4 คน
0 คน

บริการสนับสนุนที่คล้ายกัน

245 ครั้ง

 

บริการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิด

ให้คำปรึกษา พัฒนา ตั้งสูตร สารสกัดสมุนไพร ยา เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ที่มีคุณภาพ ...

246 ครั้ง

 

บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่

ให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางหน่วยงานหรือบริษัทต้องการ ให้คำปรึกษาปัญหาการจัดการระบบการออกแบบทั้งระบบ ให้ควา

247 ครั้ง

 

บริการประเมินศักยภาพองค์กร

บริการพัฒนาพื้นฐานธุรกิจโดยการ บริการตรวจวัดสุขภาวะพนักงาน บริการตรวจประเมินศักยภาพการทำงานของพนักงาน เช่น ...

247 ครั้ง

 

บริการในหมวดเดียวกัน

ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

เป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือต่อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจประเมินตาม

273 ครั้ง

 

บริการวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเชิงจิตวิทยาผู้บริโภค

ศึกษาสินค้าและบริการเพื่อกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยใช้แนวโน้มการเปลี่ยนแป

273 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการฝึกอบรบทางทฤษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการจริง โดยวิทยากร ที่ปรึกษา ...

274 ครั้ง

 

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้า และตราสินค้า

บริษัทฯ ให้บริการให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

274 ครั้ง

 

บริการของหน่วยงานเดียวกัน

บริการที่ปรึกษาเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการ

บริการที่ปรึกษาเพื่อขอทุนสนับสนุน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของท่านกับกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ...

426 ครั้ง

 

Business pro บริการที่ปรึกษาธุรกิจรับประกันผลงาน

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดต้นทุนต่ำโดยเน้นการให้บริการด้านการตลาดที่เห็นผลได้ชัดเจน และไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ...

507 ครั้ง

 

บริการที่ปรึกษาเพื่อลดหย่อนภาษีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สนับสนุนและกระตุ้นการทำวิจัยและพัฒนาในบริษัทไทยด้วยมาตรการลดภาษีนิติบุคคล ...

1085 ครั้ง