เงินทุน

รวบรวมหน่วยงาน องค์กร สถาบันการเงิน และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนเงินลงทุน

บริการในหมวด สนับสนุนการเงิน

ระบบสนับสนุนบริการที่ปรึกษา SMEs (Consultancy Fund)

เป็นเงินอุดหนุนในการจ้างที่ปรึกษาให้กับ SMEs เพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสินค้าหรือบริการ ...

เข้าชม 312 ครั้ง

 

บริการระดมทุน (Crowd funding)

สินวัฒนา คือ การระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงคนจากที่ต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ...

เข้าชม 421 ครั้ง

 

บริการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย (การออกแบบและแก้ไขปัญหา)

เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ ...

เข้าชม 422 ครั้ง

 

บริการสินเชื่อด่วน (SMI Fast track)

Fast track Process พิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว รู้ผล ทันใจ ลดพิเศษค่าธรรมเนียม BCM PACKAGE 6,000 บาทในปีแรก Fast ...

เข้าชม 422 ครั้ง

 

สินเชื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ส่วนกลาง)

บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปีเพื่ออุตสาหกรรมรายย่อย เพื่อเริ่มต้น ขยาย ...

เข้าชม 422 ครั้ง

 

ศูนย์ลงทุน (NIC)

ศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) เป็นหน่วยงานใน สวทช. ...

เข้าชม 422 ครั้ง