ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริการครบวงจร ในการพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ระบบลำเลียง ขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ conveyors, Pick and Place robot, ...

เข้าชม 280 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีปัญหา โดยเฉพาะด้านการผลิตสมุนไพร และ เครื่องสำอาง และ ...

เข้าชม 281 ครั้ง

 

บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเคริ่องดื่ม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วางระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วย PLC (Programmable Logic ...

เข้าชม 281 ครั้ง

 

บริการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษา / จัดหา / ออกแบบ / สร้าง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ / ...

เข้าชม 281 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ

พัฒนาสูตร กระบวนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

เข้าชม 281 ครั้ง

 

บริการด้านงานวิศวกรรม

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม

เข้าชม 281 ครั้ง