ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

การพัฒนาธุรกิจ

ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เข้าชม 237 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์

ให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านเครื่องมือแพทย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 239 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม และสัมมนา ด้านเทคโนโลยีและนโยบายในกิจการโทรคมนาคม และการดำเนินธุรกิจกับประเทศเยอรมนี

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเฉพาะทาง ...

เข้าชม 239 ครั้ง

 

งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

งานออกแบบที่ศูนย์ให้บริการ เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยข้อมูล

- ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ ร่วมจัดทำเอกสาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ - ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาองค์กร ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเคริ่องดื่ม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วางระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วย PLC (Programmable Logic ...

เข้าชม 240 ครั้ง