ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

บริการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษา / จัดหา / ออกแบบ / สร้าง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ / ...

เข้าชม 311 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาระบบ IT การออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงาน ...

เข้าชม 313 ครั้ง

 

บริการค้นแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation Idea)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัฒฑ์ใหม่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก นั่นคือ วิเคราะห์เพื่อกำหนดสินค้า, ออกแบบและพัฒนาสินค้า ...

เข้าชม 313 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีปัญหา โดยเฉพาะด้านการผลิตสมุนไพร และ เครื่องสำอาง และ ...

เข้าชม 314 ครั้ง

 

ที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของวัสดุและกระบวนการผลิต

วิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาของวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องพลังงานและสาธารณูปโภค,ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิก

เข้าชม 315 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงาน และการควบคุมอัตโนมัติ

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน การควบคุมอัตโนมัติ

เข้าชม 315 ครั้ง