ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

บริการจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเพลเลท Wood Pellet Production

ให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบเพลเลท

เข้าชม 336 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์" ที่ทำจากพลาสติกและ/หรือยาง เป็นส่วนประกอบ ...

เข้าชม 336 ครั้ง

 

ที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของวัสดุและกระบวนการผลิต

วิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาของวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องพลังงานและสาธารณูปโภค,ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิก

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริม

รับบริการรับจ้างผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกกลุ่มประเภท โดยรับจ้างตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต

ให้คำปรึกษา พัฒนา นวัตกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาซอฟแวร์ ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการงานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา-สมุนไพร, งาน Method Validation

QTS Consultant เป็นองค์กรที่ปรึกษาที่จัดตั้งและดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตยาของหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ...

เข้าชม 337 ครั้ง