ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

บริการกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาองค์กรก้าวกระโดด

วางแผนกลยุทธ์ โครงการบริหารผลงาน โครงพัฒนาองค์กร

เข้าชม 261 ครั้ง

 

บริการแก้ปัญหา Warehouse, Logistics และ Supply chain

Training and consultant in Inventory control, purchasing of raw material, import & export, warehouse, distribution, ...

เข้าชม 261 ครั้ง

 

ที่ปรึกษางานซ่อมบำรุง

ศูนย์ฯ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร

ช่วยผู้ประกอบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ...

เข้าชม 262 ครั้ง

 

บริการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลอจิสติกส์

ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing Process และการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & ...

เข้าชม 262 ครั้ง